Säters Gård KB är ett kombinerat jordbruks- och entreprenadföretag som drivs av Anders och Kerstin Hagfalk, sedan 1987.

Jordbruket är i första hand inriktad på nötköttsproduktion, spannmål och vallodling. Även skogsbruk ingår som en del i verksamheten.

Entreprednadverksamheten är främst inom grävningsarbeten, såsom avloppsanläggningar, husgrunder, ridbanor dränerings- och dikningsarbeten m.m.

Gården är, efter överenskommelse, öppen för besök av våra kunder.