maskin2Vi utför alla vanligen förekommande grävningsarbeten, avloppsanläggningar, husgrunder, tomtplanering, dränerings- och dikningsarbeten. Vi säljer även material till dessa arbeten, som avloppstankar, vägtrummor, dräneringsrör m.m.